cis-logo

 

Visual Paradigm


CIS s.r.o. je partnerom spoločnosti Visual Paradigm.

Na požiadanie (emailom na cis@cis.sk) Vám zostavíme cenové ponuky dodávok SW Visual Paradigm a služieb k dodávkam.

Nižšie je uvedená charakteristika hlavných, najčastejšie dodávaných produktov.

Informácie o ďalších produktoch Vám poskytneme na požiadanie.

 SW produkty Visual Paradigm

 UML modelovanie a modelovanie firemných procesov 

 

Visual Paradigm for UML

 

 

 UML modelovanie s integráciou na najdôležitejšie IDEs prostredia (IntelliJ IDEA™, BEA WebLogic Workshop™, Eclipse/WebSphere®, Visual Studio®, Borland JBuilder®, NetBeans/Sun™ ONE, Oracle JDeveloper)

Prehľad vlastností:

§  podpora pre všetky UML Diagramy
(Class, Use Case, Collaboration, Sequence, State, Activity, Component, Deployment)

§  okamžité overovanie modelu

§  "dockable" používatelský interfejs

§  "resource-centric" prístup k editovaniu diagramov

§  automatické rozmiestňovanie diagramov

§  kopírovanie prvkov diagramu do systému, clipboard ako image

§  export diagramov ako image (JPG, PNG a SVG format)

§  podpora sub-diagramov

§  package containment

§  analýzy textov

§  generovanie Sequence diagramu z toku udalostí

§  generovanie Collaboration diagramu z Sequence diagramu a opačne

§  viacjazyčná podpora


Produkty sú prevádzkovatelné na platformách: Windows, Linux, Mac OS X a iných Java-Enabled platformách s JDK 1.4 alebo vyššie

 

Dodáva sa v edíciách: Personal , Modeler,  Standard, Professional, Enterprise
Ich porovnanie je na:

http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/editioncomparison.jsp?edition=Enterprise

 

Business Proces Visual Architect

 

 

 Prehľad vlastností :

§   vizuálne zostavovanie modelov s Business Process Modeling Notation (BPMN)

§   Data a Document flow modelovanie s diagrammi: Data Flow Diagram (DFD) ako aj s  Entity Relationship Diagram (ERD)

§   podpora tímovej práce cez: VP Teamwork Server, CVS a Subversion

§   výmena diagramov z inými BPM nástrojmi

§   animácie biznis modelov

§   generovanie výkonávacieho kódi do Business Process Execution Language (BPEL) pre Oracle Workflow Engine a JBoss Workflow Engine (jBPM).

§   generovanie dokumentácie do formátov: PDF, HTML a MS Word

§   export diagramov do JPG, PNG, SVG a EMF zobrazení

Dodáva sa v edíciách: Animacian, Analyst a Modeler

Ich porovnanie je na:

http://www.visual-paradigm.com/product/bpva/bpvaeditioncomparison.jsp?edition=Analyst