cis-logo


Telelogic

Stručná charakteristika produktov Telelogic

DOORS / ERS (Enterprise Requirments System)
 • umožňuje definovanie požiadaviek používateľov na systém a popísanie ich vlastností (atribútov)
 • umožnuje zaznamenať obmedzenia, ktoré je potrebné pri realizácií systému dodržať
 • podporuje vykonanie dekompozície požiadaviek a ich systematické štrukturovanie
 • vytvára a udržiadava spoločnú repozitory požiadaviek
 • podporuje vykonanie analýzy dosahu požiadaviek
 • podporuje sledovanie postupnosti riešenia požiadaviek v systéme
 • má väzby na software pre analýzu firemných procesov, pre UML analýzu modelu systému, na systém riadenia tvorby projektu, na systém správy konfigurácií a zmien v projekte

Používateľmi DOORS sú:

 • analytici
 • koncoví používatelia, ktorý prispievajú k definovaniu svojich požiadaviek na systém
 • pracovníci riadiaci zadávanie alebo vykonávanie projektu
 • vývojoví pracovníci
 • pracovníci zodpovední za kvalitu systému

DOORSrequireIT - pre tvorbu požiadaviek v Microsoft Word a správu v DOORSe

K dodávke DOORS je možné vyžiadať komponent prepojenia s CASE nástrojom - UML Suite.

Okrem toho DOORS dodáva moduly pre prepojenie na:

 • Rose Interface
 • ClearCase Interface
 • PVCS Version Manager Interface
 • Test Director Interface

DOORS podporuje platformy:

 • Windows 98, Windows 2000 Professional and Server, Windows XP, Solaris,  HP/UX
TAU UML Suite
 • podporuje objektovo-orientovanú analýzu a modelovanie systému v súlade s UML 1.4. a postupom podľa metodológie Unified Procesov
 • pre modelovanie štruktúry systému obsahuje diagramy:
  • use case, class, package
 • pre modelovanie dynamiky systému obsahuje diagramy:
  • activity, sequence, collaboration, statechart
 • pre štruktúry implementácie má diagramy:
  • component, deployment
 • generuje výstupný kód do niekoľkých programovacích jazykov, reverzné inžinierstvo, injektáž kódu
 • podporuje generovanie analytickej dokumentácie
 • podporuje Tcl services
 • repozitory modelov má v databázovom servery (interne obsahuje SQL Anywhere DB)

UML Suite sa dodáva po komponentoch:

TAU UML Suite sa dodáva po komponentoch:

UML Suite Single User

 • pracovisko analytika, ktoré obsahuje editory a browsery diagramov, repozitory server (SQL Anywhere)
 • Tcl services pre používateľské prispôsobovanie nástroja
 • služby importu z Rational Rosa

UML Suite Client

 • pracovisko analytika, ktoré obsahuje editory a browsery diagramov, repozitory server (SQL Anywhere)
 • Tcl services pre používateľské prispôsobovanie nástroja
 • služby importu z Rational Rosa
 • klient pre správu zdieľania analytického modelu viacerými analytikmi

UML Suite Server

 • server správy multiužívateľkého prístupu k repozitory modelov
 • správa verzií, správa fáz modelovania, security
 • import/export, možnosti customizácie

Generátory kódu:

JAVA kód generátor

C++ kód generátor

IDL kód generátor pre CORBA a COM

ADA kód generátor

Visual Basic kód generátor

Integrácia s management systémmi:

UML Suite - DOORS Integration

UML Suite - ClearCase Integration

UML Suite - PVCS Integration

UML Suite - Change Management Synergy Integration

Generovanie dokumentácie:

DocExpress

UML Suite - DocExpres Link

CIS s.r.o. na základe zmluvy s autorom distribuuje generátor databázovej schémy pre relačné databázy:

PSQL

 • generovanie relačného fyzického modelu z Class Diagramov
 • vytváranie rozdielových skriptov schémy databázy pri zmene Class Diagramov
 • podpora databáz IBM/IDS, DB2, MS SQL ....