cis-logo


ORACLE / TopLink

Oracle TopLink

mapuje cez JDBC prístup k RDBMS:
 • Informix, Oracle, Sybase, DB2, SQL Server, Access, dBase...

TopLink má mapovacie prostriedky pre:
 • EJB Session Beany
 • EJB Entity Beany pomocou Bean Managed Persistence
 • Java Transaction Service (JTS) integration
 • podporu pre CORBA / RMI Remote and Proxy Session

Druhy realizovaných mapovaní a podporné funkcie:
 • priame mapovanie do objektových databáz (ODBMS)
 • mapovanie do relačných databáz (RDBMS)
 • mapovanie 1-1, 1-n, m-n
 • mapovanie agregácií, kolekcií, štruktúr
 • objektovo-relačné mapovanie  (do O-RDBMS)
 • mapovanie do interfejsov
 • mapovanie dedičných vzťahov
 • prepojenie tabuliek (vrátane prepojenia cez cudzie kľúče na väčšinu databáz)
 • porovnávanie objektov
 • všeobecné a používateľsky definované databázové funkcie
 • hľadanie podľa kľúčových slov

Podpora správy pamäte:
 • caching objektov: DatabaseSession alebo ServerSession

Zabezpečenie transakcií:
 • UnitOfWork - transakčný mechanizmus