cis-logo

 

JetBrains

 

Stručná charakteristika produktu firmy JetBrains

IntelliJ IDEA

- komplexné profesionálne vývojové prostredie pre vývoj JAVA aplikácií, ktoré obsahuje:

 • plná podpora Java 7
 • inteligentný editor, s asistenciou pri zostavovaní kódu podľa obsahu a súvislostí pre
  • JavaScript/ Flex
  • Java ME: DoJa/MIDP/CLDC
  • HTML/ XHTML/ CSS
  • XML/ XSL
  • Ruby / JRuby
  • Groovy, Scala, Python
  • JSP, JSF, EJB
  • Ajax, GWT
  • Struts, Spring
  • Hibernate/ JPA
  • Web Services
  • Rails, Grails
  • Android
  • PHP
 • funkcie pre analýzu JAVA kódu
 • štrukturalizácia aplikácie do modulov založených na základných 4 typoch: JAVA, web, EJB a J2EE
 • navigácie a vyhľadávania
 • inšpekcie kvality kódu
 • sledovanie závislostí medzi triedami ako aj SW modulmi (packages)
 • prepracované nástroje pre refactoring aplikácií
 • moderný GUI Designer s oddelením rozloženia GUI prvkov od ich kódu
 • reformátovanie štýlov podľa šablón
 • tvorba XML dokumentov a Web Services
 • kompilácie a ladenie
 • deployment J EE komponentov pre BEA WLS a ďalšie podľa JSR45 štandartné aplikačné servre
 • okamžité generovanie dokumentácie z JAVA tried prostredníctvom integrácie s JavaDoc nástrojmi
 • integrácia s nástrojom pre zostavovanie aplikácie Ant (jakarta.apache.org/ant)
 • intergované spúšťanie Java testov pomocou JUNIT (www.junit.org)
 • integrácia so systémamy správy verzií  CVS,  StarTeam a Visual SourceSafe
 • otvorené API a podporu pre plugins


Podrobnejšie informacie o vlastnostiach produktu sú na http://www.jetbrains.com/idea/features