cis-logo

 

IBM skupina SW produktov Informix

 

CIS s.r.o. je partnerom spoločnosti IBM.

Na požiadanie (emailom na cis@cis.sk) Vám zostavíme cenové ponuky dodávok SW IBM a služieb k dodávkam.

Nižšie je uvedená stručná charakteristika najčastejšie predávaných produktov IBM Informix.
Podrobnejšie informácie a informácie o ďalších produktoch Vám poskytneme na požiadanie.

 

Rada databázových produktov Informix je nasledovná:

Edition

Licensing/ Access

Resource limits (per install)

Capabilities

Added-value software access

Advanced Enterprise Edition Linux/UNIX/Windows/ Mac (IWA requires Linux or Solaris)

Licensing via AUSI, PVU

Unlimited

All-inclusive

Cognos BI, SPSS Modeler, SPSS Statistics, IBM Mobile Database, IBM Mobile Database Sync

Enterprise Edition Linux/UNIX/ Windows/Mac

Licensing via AUSI, PVU

Unlimited

Features unavailable: IWA Optional feature: Storage Optimization (Compression)

IBM Mobile Database, IBM Mobile Database Sync

Advanced Workgroup Edition Linux/UNIX/ Windows/Mac (IWA requires Linux)

Licensing via PVU

48 GB memory 4 sockets Total 16 cores

ER, HDR/SDS/RSS up to 2 secondary nodes Features unavailable: Compression, parallel operations, distributed operations, private memory cache for VP, HPL, partitioning

Cognos BI, IBM Mobile Database, IBM Mobile Database Sync

Workgroup Edition Linux/UNIX/ Windows/Mac

Licensing via AUSI, PVU, LU socket

32 GB memory
Total 24 cores

ER, HDR/SDS/RSS up to 2 secondary nodes Features unavailable: IWA, compression, parallel operations, distributed operations, private memory cache for VP, HPL, partitioning

IBM Mobile Database, IBM Mobile Database Sync

Express Edition Linux/UNIX/Windows/ Mac

Licensing via LU socket, AUSI

 

8 GB memory 2 sockets Total 4 cores

ER up to 2 root nodes; HDR/SDS/ RSS up to 1 secondary node Features unavailable: IWA, compression, parallel operations, distributed operations, private memory cache for VP, HPL, partitioning

IBM Mobile Database, IBM Mobile Database Sync

Developer Edition Linux/UNIX/ Windows/Mac


• No cost for one developer license; no distribution

 

1 GB memory 1 core 8 GB storage limit

Features unavailable: IWA

 

Vysvetlenie skratiek:

PVU: Processor Value Unit; AUSI: Authorized User Single Install; LU: Limited Use; ER: Enterprise Replication; HDR: High-Availability Data Replication; SDS: Shared Disk Secondary, RSS: Remote Standalone Secondary; IWA: Informix Warehouse Accelerator; VP: Virtual Processor; HPL: High-Performance Loader