cis-logo

 

distribúcia SW produktov

 

IBM/Rational

 • správa požiadaviek
 • analýza, architektúra a vývoj aplikácií  (UML, Java, XML, SOA, C++)
 • riadenie kvality tvorby aplikácií
 • zmenové konanie a správa konfigurácií
 • riadenie projektov a procesov

IBM/Informix

 • relačná a objektovo-relačná databáza
 • vývojové nástroje v prostredí jazykov SQL, 4GL
 • rozhrania na JDBC, ODBC, XML

IBM/Telelogic

 • objektovo-orientovaná analýza, vývoj a testovanie aplikácií pre systémy pracujúce v reálnom čase
 • zber a správa požiadaviek na tvorbu informačných systémov
 • správa zmenového konania

CANOO

 • vývojový nástroj pre vývoj a testovanie aplikácií s ultra tenkými JAVA klientmi

JETBRAINS

 • JAVA integrované vývojové prostredie
 • zostavovanie a ladenie JAVA aplikácií
 • deployment J EE komponentov
 • vytváranie XML dokumentov a WebServices

Oracle/BEA

 • aplikačné servery v štandardoch J EE
 • vývojové a deployment nástroje pre J EE a SOA aplikácií
 • vývojové nástroje pre tvorbu Web 2.0 aplikácií
 • portály
 • procesné servery
 • integračný framework
 • komunikačná zbernica - Enterprise Service Bus

ORACLE/TopLink

 • mapovací nástroj a framework pre mapovanie Java tried na RDBMS

VISUAL PARADIGM

 • objektovo-orientovaná analýza informačných systémov v jazyku UML
 • integrácia na najdôležitejšie JAVA IDEs prostredia
  (IntelliJ IDEA™, BEA WebLogic Workshop™, Eclipse/WebSphere®, Visual Studio®, Borland JBuilder®, NetBeans/Sun™ ONE, Oracle JDeveloper)

AGS

 • nástroje pre administráciu a výkonnostné ladenie databázového servera IBM Informix IDS


4J´s

 • vývojový nástroj a runtime pre 4GL aplikácie pod OS Windows, v HTML a v Java


CASEWISE

 • prostredie pre modelovanie podnikových biznis procesov


RogueWave

 • C++ vývojové nástroje a framework pre integráciu C/C++ aplikácií s WS, J EE, .Net