cis-logo

 

CANOO

 

CIS s.r.o. je partnerom spoločnosti Canoo.

Na požiadanie (emailom na cis@cis.sk) Vám zostavíme cenové ponuky dodávok SW Canoo a služieb k dodávkam.

 

Canoo dodáva framework ultra tenkého klienta balíkoch SW produktov:

 

RIA Suite:

v  ULC Core

§  User Interface Engine - prostredie pre chod SWINGovej  aplikácie na kliente

§  ULC je malá Java aplikácia (300KB) alebo aplet komunikujúci so serverom cez HTTP

§  môže byť volaná s použitím Java WebStart

§  Vývoj a vlastnosti aplikácie vyvinutej s použitím ULC:

§  vývoj aplikácie je podobný ako pri tvorbe Swing aplikácie

§  aplikácia musí mať oddelenú prezentačnú vrstvu a biznis logiku

§  API aplikácie upravenej cez ULC Development je veľmi podobné Swingu

§  celá aplikácia sa umiestňuje na J2EE serveri

§  na kliente je J2SE kompatibilný JVM

§  ULC zabezpečí rozdelenie (partitioning) chodu aplikácie

§  runtime aplikácie má vlastnosti tučného klienta - nie je však nad RMI, ale nad HTTP

§  ULC servlety boli testované s web-kontajnermi TomCat, WebSphere, WebLogic a JRun

§  ULC EJB s EJB-kontajnermi  WebLogic, JBoss, WebSphere

§  K uľahčeniu vývoja sú k dispozícii:

§  sprievodca pre zostavenie Elcipse projektu

§  komponenty pre vývoju formulárov

§  funkcie pre previazanie formulárov na dáta

§  tabuľky s predvoleným triedením dát

§  sprievodca pre vykonanie deploymentu aplikácie

v  Chart Functionality

v  Web Integration

v  Enterprise Portal Integration

v  Open Dolphin

v  Server Push

 

RIA Suite Business

v  RIA Suite

v  Graph

v  Office Integration

 

ULC Load

§  prostredie pre výkonnostné testovanie aplikácie

§  zaznamenáva scénar postupností interakcií používateľa

§  simuluje ľubovoľný počet paralelných používateľov, ktorý vykonávajú scénar

§  meria časy odoziev a priepustnosti na rôznych úrovniach vybavovania dotazov

 

 

Podrobné informácie o produktov sú na:

http://riasuite.canoo.com/offering/product/