cis-logo

 

ORACLE skupina SW produktov BEA

 

CIS s.r.o. je partnerom spoločnosti Oracle.

Na požiadanie (emailom na cis@cis.sk) Vám zostavíme cenové ponuky dodávok SW Oracle a služieb k dodávkam.

Nižšie je uvedená stručná charakteristika CISom najčastejšie predávaných produktov Oracle.
Podrobnejšie informácie a informácie o ďalších produktoch Vám poskytneme na požiadanie.

 

Aplikačný server

 

Oracle WebLogic Server Standard Edition

 

 

§  implementácia nových špecifikácií Java Platform, Java EE 5 a Web Services, JAX WS 2.0

§  zlepšená podpora SOA

§  nová Java Persistence API nahrádza EJB 3.0 perzistenciu  a štandardizuje objektovo-relačné mapovanie

§  podpora pre Spring framework

§  automatická obnova transakčných služieb

§  nová administračná konzola s s diagnostikou a WebLogic skriptovacím nástrojom

§  JDK 1.6 (JVM Sun, HotSpot, JRocket...)

§  podpora tenkých klientov

§  štandardný klient (wlclient.jar 300K)

- podporuje JNDI, EJB, RMI, clustrovanie, JTA, SSL, HTTP tunelovanie, aplety

§  JMS klient (wljms client.jar 400K)

§  J EE 1.5

§  Java RMI  (Remote Metod Invocation)

§  RMI/IIOP

§  JNDI  (Java Naming and Directory Interface)

§  LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

§  JSP  (Java Server Pages)

§  Servlet

§  EJB (Enterprise Java Beans)

§  JDBC (Java DataBase Connectivity)

§  J2EE Connector Architecture

§  JTA  (Java Transaction Access API)

§  JMS (Java Messaging Systems)

§  JAAS  (Java Authentication Authorization Systems)

§  JavaMail

§  JAXP  (JAVA to XMP Processing)

§  SOAP,  WSDL, UUDI , WS Security

§  SSL

§  podpora JMX službám a správe podľa Service Level Agreements

§  portálovo orientovaná konzola pre správu systému

§  vízia dynamickej aplikácie

§  message broker, federated, conversation, migratable messaging ...

§  XMLBeans, XQuery, WS-I basic profil

§  WS metadata

§  native XML data binding framework

§  transformácie protokolov HTTP/S - JMS – JCA

§  transformácie formátov správ SOAP - Raw XML - MFL (non XML data)

§  transformácie obsahov - na báze XML a XQuery

 

Oracle WebLogic Server Enterprise Edition

 

 

vlastnosti ako WLS Standard Edition
+ podpora pre rozmiestnenie a prevádzkovanie aplikácií na viacerých serveroch a v HW klastroch

+  diagnostika a správa aplikácií umiestnených vo viacerých doménach