cis-logo

 

Súpis školení

Správa požiadaviek a konfigurácií SW

 

Zber a analýza užívateľských požiadaviek - 1 deň

Analýza a modelovanie IS

 

Objektovo-Orientovaná Analýza a jazyk UML - 2 dni

Vývoj HTML a JAVA aplikácií

 

Tvorba web aplikácií pomocou HTML5 – 3 dni

 

Jazyk Java, úvod do JDK - 3 dni

 

Jazyk JAVA (pre pokročilých) – 2 dni

 

Java servlety a JSP - 4 dni

 

Java Server Faces - 2 dni

 

AJAX (Asynchronous JavaScript a XML)  - 2 dni

 

Bezpečnosť, autentifikácia a autorizácia v JAVA - 2 dni

 

JMX (Java Management Extensions) – 1 deň

 

Spring Core – 3 dni

 

Vývoj web aplikácií  vo frameworku Spring – 2 dni

Dynamické jazyky a Android

Jazyk Scala

Vývoj aplikácií v prostredí Android

Tvorba, tranformácie a formátovanie XML dokumentov

 

XML technológia a jej Java implementácia - 2 dni

 

XSLT – XML transformácie – 1 deň

 

XSL - Formatting Objects – 1 deň

Vývoj Web services, procesné aplikácie, SCA

 

Vývoj Web services s protokolom SOAP, RPC  – 2 dni

 

Vývoj Restfull Web services – 2 dni

Vývoj C, C++ aplikácií

 

Jazyk C - 3 dni

 

Jazyk C++ - 4 dni

 

C++ knižnice STL a návrhové vzory - 2 dni

 

CORBA - distribuované C, C++ aplikácie - 2 dni

Operačné systémy

 

Linux, Unix - Použitie Operačného Systému - 3 dni

 

Linux, Unix - Administrácia - 3 dni

 

Linux, Unix pre programátorov shellu - 3 dni

 

TCP/IP - 2 dni