cis-logo

 

záväzná prihláška na školenie poštou

 

 

Pošlite nám,  prosím, údaje:

 

meno a priezvisko účastníka/ov školenia:

.......................

.......................

.......................

 

firma: ................................

adresa: ..............................

IČO: ...............................  DIČ: ...........................

e-mail: ...............................,  tel. : ...................... 

 

názov školenia a termín konania školenia:

......................................

kurzovné (EUR): ......................         

rezervácia hotela: .................           

 

na fax: +421/2/48291336

alebo

na adresu CIS s.r.o. , Jašíkova 2, 82103 Bratislava 2

 

 

Potvrdíme Vám prijatie prihlášky a poskytneme Vám informáciu o stave prihlášok na školenie.