cis-logo

 

záväzná prihláška na školenie poštou

 

 

Pošlite nám,  prosím, údaje:

 

názov školenia:

termín konania školenia

 

 

meno a priezvisko účastníka/účastníkov školenia:

email:

 

 

 

 

 

 

Firma objednávateľa:

názov firmy:

 

 

 

adresa:

 

 

 

IČO:

 

DIČ:

 

email:

 

telefón:

 

 

 

na adresu CIS s.r.o. , Jašíkova 2, P.O.BOX 63, 820 09 Bratislava 29

 

 

Potvrdíme Vám prijatie prihlášky a poskytneme Vám informáciu o stave prihlášok na školenie.