cis-logo

 

o nás ...


COMPUTER INFORMATION SYSTEMS, spol. s r.o. je slovenská obchodná, konzultačná a školiaca firma pôsobiaca v oblasti informatiky od r. 1991.

ČINNOSTI:
                   seminare

IBM (Rational, Informix, Telelogic), Oracle (BEA, TopLink), Canoo, JetBrains,

4J´s, AGS, CaseWise, Visual Paradigm, EsperTech...

 

PODPOROVANÉ TECHNOLÓGIE:
 • zber a správa požiadaviek na tvorbu informačných systémov
 • procesná analýza a modelovanie, procesné aplikácie na báze BPEL, integrácia procesov
 • objektovo-orientovaná analýza informačných systémov v jazyku UML
 • vývojové nástroje a frameworky v prostredí jazykov JAVA, XML, C++, 4GL
 • testovacie nástroje pre funkčné a výkonnostné testovanie
 • aplikačné servery v štandardoch J EE, Web ServicesJava biznis procesy
 • relačné a objektovo relačné databázy, operačné systémy: UNIX, Windows, LINUX
 • framework pre integráciu aplikácií (EAI, ETL, EDI, ESB-SOA)
 • prostredie pre Event Stream Processing (ESP), Complex Event Processing (CEP)  a EDA (Event-Driven Architectures)  
PREVÁDZKY:
                         skolenia

 • obchodná kancelária je v Bratislave, sieť partnerov v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Prievidzi, Martine, Bohumíne, Brne, Ostrave
 • školiace miestnosti sú v Bratislave
 • www.servre sú v Bratislave a v Novom Meste n/V
 • registrované sídlo a technická prevádzka sú v Novom Meste nad Váhom


V prípade, že máte záujem o nami rozosielané informácie, o pozvánky na semináre a školenia, prosím zaznamenajte do formulára Vaše kontaktné dáta.

 

NAJ.sk