cis-logo

 

základné oblasti konzultácií


1. Špecifikácia IS


1.1. Verifikované požiadavky
1.2. Kontext IS


2. Analytické práce


2.1. Analytický model (esenciálny model)
2.2. Logický návrh (špecifikačný model)
2.3. Fyzický návrh (implementačný model)


3. Implementačné práce


3.1. Synchronizácia modelu a zdrojových textov
3.2. Mapovanie objektov na relačnú databázu
3.3. Nasadenie implementačných vzorov
3.4. Nasadenie architektúry subsytémov v IS
3.5. Nasadenie RAD nástrojov


4. Testovanie


Funkčné a výkonnostné testovanie

 

5. Riadenie projektu


Správa verzii a management konfigurácií    
Správa požiadaviek
Model podnikových procesov
Správa analytických a logických modelov