cis-logo

 

testovanie

 

4. Testovanie

Konzultujeme, odporúčame a dodávame testovacie nástroje pre funkčné a výkonnostné testovanie
a vykonávame činnosti spojené s funkčným testovaním aplikácií

Testovacie prostredie obecne môžeme charakterizovať nasledovne:

 • manuálne vytváranie a modifikovanie testovacích blokov, vstupných testovacích dát
 • rôzne formy vyznačovania textov, snímkovanie, pridávanie príloh
 • vyhodnocovanie testov a tvorba prehľadov, publikovanie testovacích skriptov do HTML
 • automatizované testovanie Java, Web, J EE, .NET  aplikácií
 • testovanie s integráciou s prostrediami Eclipse, MS Visual Basic a MS Visual Studio
 • umožňuje rozšíriť o testovacie moduly pre testovanie alfanumerických obrazoviek, SAP, Siebel
 • monitorovanie vyťaženia HW zdrojov, schopnosti aplikácií zniesť používateľskú záťaž, výkonnostných parametrov pri záťaži
 •  zostavovanie testov používania URL volaní, web stránok a záznamov a výberov informácií
 • vytváranie klientov, ich skupín
 • plánovanie spúšťania testov
 • vyhodnocovanie a prezentovanie výsledkov
 • vytváranie digitálnych certifikácií a testovanie prístupu cez šifrované prístupy a prenosy informácií