cis-logo

 

riadenie projektu

 

5. Riadenie projektu

Obvykle má každá SW firma svoju metodológiu riadenia projektov. Odporúčané nástroje by mali byť integrovateľné do mechanizmu riadenia projektov. Nižšie rozoberieme z riadenia projektu iba sledovanie zmien, správu prístupových práv a vytváranie dokumentácie z modelov.

5.1. Správa verzií a manažment konfigurácií

Pomáhame zostaviť metodiku, odporučiť nástroj a poskytnúť administrátorskú pomoc.
Predpokladáme, že stačí hovoriť o dokumentoch, modeloch a zdrojových textoch vrátane konfiguračných súborov.

Správa požiadaviek

Nástroj uchováva požiadavky v centrálnej databáze. Základné delenie požiadaviek je na projekty. Základná štrukturalizácia požiadaviek je v projekte na moduly.
Nástroj poskytuje operáciu zmrazenia a vytvorenie novej verzie požiadaviek na úrovni celého projektu alebo jednotlivých modulov. Verzie modulov sú uchovávané v repozitory. Autorizovaný používateľ má k dispozícii celú históriu verzií.

Model podnikových procesov

Nástroj umožňuje vytváranie kópií modelov s príslušným názvom indikujúcim verziu. Nástroj poskytuje podporu pre zlučovanie modelov rôznych verzií.
Je zverejnený interface pre repozitory, scripty pre manipuláciu s objektami v repozitory sa píšu v jazyku ako VisualBasic.

Správa analytických a logických modelov

UML nástroje poskytujú úplnú správu verzií a manažment konfigurácií pre modely.
Pre generované zdrojové texty sú integrovateľné s konfiguračnými manažérmi ako je uvedené pri správe zdrojových súborov.