cis-logo

 

analytické práce

 

2. Analytické práce

Konzultujeme a vykonávame analytické práce v oblastiach:

  • analytický model (esenciálny model)
  • logický návrh (špecifikačný model)
  • fyzický návrh (implementačný model)
2.1. Analytický model (esenciálny model)

Základná charakteristika modelu: vrcholové rozdelenie funkcionality analyzovaného systému a nájdenie pojmov, ktoré realizujú funkcie špecifikované požiadavkami.
Model nezávisí od implementácie (vrátane cieľovej technológie).
Model silne interaguje s požiadavkami a čiastočne s modelom biznisu. Je jedným zo spôsobu verifikácie požiadaviek.

2.2. Logický návrh (špecifikačný model)

Vzniká transformáciou analytického modelu.
Pri transformácii sa berie do úvahy cieľová technológia a jej zvláštnosti prípadne zvláštnosti cieľového jazyka. Rovnako je model potrebné optimalizovať na prevádzkové obmedzenia.

2.3. Fyzický návrh (implementačný model)

Logický návrh sa transformuje do podoby, aby sa dal generovať kód pre nástroje použité na implementáciu (vývoj aplikácie, správa databázy, ...).