cis-logo

 

aktuálne

Informácie o školeniach CIS s.r.o.

Z dôvodu vyťaženia školiteľov na zákazkách, sú v pláne školení vypísané otvorené školenia v obmedzenom rozsahu.

Rozšírený rozsah školení zo súpisu školení ponúkame len pre väčšie skupiny záujemcov (minimálne 6), po dohode termínu konania školenia,

formou objednania lektorských služieb podľa cenníka služieb a zákazníckych školení

V ponuke vývojárskych a administrátorských školení sú aktualizované školenia:

v  Vývoj aplikácií v prostredí Android
- vývojové prostredie
- tvorba používateľského interface
- ukladanie a získavanie dát, dátové zdroje, poskytovatelia obsahu
- práca so sieťou a webovými službami
- notifikácie, grafika, multimedia
- služby na pozadí, senzory
- preferencie a ukladanie stavu
- prístupové práva a bezpečnosť

v  Spring Core
- základný prvok architektúry Spring aplikácie (POJO kontajner)
- spring moduly, kontajner a služby kontajnera
- programový model spring klienta, komponentu
- anotačný,integračný a zmiešaný programový model
- dependency injection
- množina vrstiev podľa dizajnových obrazcov
- aspektové programovanie a spring (spring aop)
- perzistentné objekty (spring orm, jdbc, dao)
- princípy integrovania spring komponentu a jpa entity beanu
- transakcie

v  Spring Web

Datové
služby
- Spring Restfull web service
- Websocket

Prezentačné služby

- Spring mvc

- Spring Webflow

v  Vývoj Restfull Web services
- základné prvky architektúri REST
- resource oriented architecture
- resource, message body
- data binding, jaxb, json
- client api
- podpora model-view controller
- bezpečnosť
- základné princípy návrhu aplikácie
- dizajn služieb typu “ iba čítanie “ (read - only Restfull services )
- dizajn služieb typu “čítanie - zápis “ (- write Restfull services )

 

Požiadavky na školenia posielajte na adresy: cis@cis.sk, dalibor@cis.sk

 

Zmeny v produktovej rade SW Canoo

Canoo zmenila obchodné a licenčné podmienky.

Zmeny v portfóliu sú:

v  Produkt ULC Core už nie je možné zakúpiť samostatne, ale len v baliku RIA Suite, ktorý obsahuje:

o    ULC Core

o    ULC Chart

o    ULC Web Integration (browser integration based of JavaFx WebView)

o    ULC Enterprise Portal Integration

o    OpenDolphin libraries a ULC adapter to OpenDolphin

o    ULC ServerPush

v  Balík RIA Suite Business potom obsahuje RIA Suite + ULC Graph a Office Integration

v  ULC Load

 

Podrobné informácie o produktov sú na:

http://www.canoo.com/webexperts/products/ulc

 

 

IBM Informix verzia V12.1

IBM vytvorila novú verziu servera Informix v edíciách: Enterprise, Workgroup a Express

Vylepšenia obsahujú:

-       podporu pre prácu s Big Data (RFIDs, smart meters, builting sensors)

-       zabudovanie infraštruktúry pre podporu analytického, warehouse spracovania

-       rozhrania k smart zariadeniam

-       SQL kompatibilitu na iné štandartné databázy

-       ďalšie vlastnosti pre nasadyovanie v cloudoch

 

 

 

NAJ.sk